Εxtroversion

DUBAI 2020 - GULFOOD

κτημα αγροτη συμμετοχη σε διαγωνισμο Dubai 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε διαγωνισμο Dubai 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε διαγωνισμο Dubai 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε διαγωνισμο Dubai 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε διαγωνισμο Dubai 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε διαγωνισμο Dubai 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε διαγωνισμο Dubai 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε διαγωνισμο Dubai 2017

BRUSSELS 2019 - INTERNATIONAL TASTE INSTITUTE

κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute
κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute
κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute

PARIS 2018 - SIAL

κτημα αγροτη συμμετοχη σε Sial
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Sial
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Sial
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Sial
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Sial
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Sial

BRUSSELS 2018 - INTERNATIONAL TASTE INSTITUTE

κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute 2018
κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute 2018
κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute 2018
κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute 2018

ATHENS 2017 - OLYMP AWARDS

κτημα αγροτη συμμετοχη σε Olymp Awards
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Olymp Awards
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Olymp Awards
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Olymp Awards
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Olymp Awards
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Olymp Awards
κτημα αγροτη συμμετοχη σε Olymp Awards

BRUSSELS 2017 - INTERNATIONAL TASTE INSTITUTE

κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute 2017
κτημα αγροτη συμμετοχη σε International Taste Institute 2017
espa