Κοινωνική Ευθύνη

ΚΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΗ
Πράσινη ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα 
..με κύριο άξονα τη στροφή στα προϊόντα αειφόρου γεωργίας, συμβάλλοντας:
 • Στην αειφόρο ανάπτυξη (δηλαδή στην ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση που εξασφαλίζει τη διαρκή φυσική ισορροπία και τη γονιμότητα του εδάφους, μέσω της αυτάρκειας του εδάφους σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία)
 • Στην αμειψισπορά (εφαρμογή εναλλαγής καλλιεργειών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής γονιμότητα του εδάφους  και η αποφυγή της μετάδοσης των ασθενειών και των πιθανών εντομολογικών προσβολών)
 • Στη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος (δηλαδή στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του)
 • Στην προώθηση της ορθής χρήσης του νερού
 • Στην ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής προέλευσης προκειμένου να αποκατασταθούν τα στοιχεία που είναι θρεπτικά για τη γη
logo κτημα
Προστασία του περιβάλλοντος στο δευτερογενή τομέα με πρακτικές που δεν μολύνουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού καθώς και στην ελαχιστοποίηση των ρύπων

Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι :

 • Εξοικονόμηση της ενέργειας
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του μηχανοστασίου, αντικατάσταση των συμπιεστών παλαιάς τεχνολογίας με νέους ελεγχόμενης λειτουργίας
 • Αγορά σύγχρονου ψύκτη αέρα που εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια λόγω της διαφορετικής εντροπίας και αγορά αεροσυμπιεστή με inverter για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τοποθέτηση ομαλών εκκινητών των μοτέρ και τοπική αντιστάθμιση για μείωση των απωλειών και συνεπώς την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των μοτέρ και
 • Τέλος αλλαγή όλων των λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης και τοποθέτηση χρονοδιακοπτών στον περιφερειακό φωτισμό

Με προτεραιότητα τα παιδιά, η εταιρεία ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΕ δεσμεύεται εδώ και χρόνια στη στήριξη των συνανθρώπων μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη και συμβάλλει έμπρακτα στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από ποικίλες δράσεις και ενέργειες.

 • Δημιουργία φ/β NET METERING ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον.
 • Φίλτρα συλλογής σκόνης.
Κοινωνική Ευθύνη
Χρονολόγιο
2020
Κατά τη διάρκεια του 2020, ενός έτους που η κοινωνία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες συνθήκες, η εταιρεία ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΕ ενίσχυσε σημαντικά το πρόγραμμα της δωρεάν διάθεσης τροφίμων (π.χ. UNESCO) και παρέμεινε σταθερή στις αξίες της, συμβάλλοντας στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που παρουσιάστηκαν λόγω της πανδημίας.
2019
H ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΕ, διαχρονικά και με συνέπεια, στηρίζει τους ανθρώπους της εταιρείας, την κοινωνία και προστατεύει το περιβάλλον.
Τέλος, με υπευθυνότητα προς την προστασία του περιβάλλοντος, η ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΕ, εφαρμόζοντας τις αρχές πράσινης ανάπτυξης που ακολουθεί, υλοποίησε και κατά τη διάρκεια του 2019 δράσεις για την εξοικονόμηση της ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των ρύπων καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Μέσα από την προσφορά της Εταιρείας, ενισχύθηκε το έργο φιλανθρωπικών οργανισμών (π.χ. UNESCO).
2018
Η ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΕ χαράσσει τη στρατηγική της για την Κοινωνική Υπευθυνότητα στους ίδιους θεμελιώδεις άξονες που βασίζει και την επιχειρησιακή της στρατηγική. Με έντονο το αίσθημα ευθύνης και με συναίσθηση των υφιστάμενων συνθηκών, η εταιρεία εφαρμόζει ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας, με σεβασμό στην κοινωνία, τους εργαζομένους, την παιδεία και το περιβάλλον.

Οι δράσεις που υλοποίησε η εταιρεία κατά το 2018 για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αφορούν κυρίως τη διάθεση προϊόντων. Μέσα από την προσφορά της Εταιρείας, ενισχύθηκε το έργο φιλανθρωπικών οργανισμών (π.χ. UNESCO), συλλόγων και τοπικών φορέων, αλλά και κοινωνικών παντοπωλείων Δήμων και Κοινοτήτων
2017
Κατά τη διάρκεια του 2017, η εταιρεία διέθεσε δωρεάν προϊόντα, υποστηρίζοντας έτσι το σημαντικό έργο φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (π.χ. UNESCO), συλλόγων και τοπικών φορέων.
UNESCO
espa